Giá đất tỉnh THÁI NGUYÊN năm
 I. Giá đất ở trên địa bàn tỉnh:
  1. Tra cứu tìm kiếm
Tra cứu
Huyện/TP/TX :
Đường,Xã,Phường:

Tìm kiếm
Theo tên Đường, Xã, Phường
Theo mức giá (1000đ/m2) Từ       Đến   

  2. Các trường hợp khác:    Xem tại đây

 II. Quyết định kèm theo bảng giá các loại đất khác:    Xem tại đây

Hướng dẫn tra cứu và tìm kiếm:
Tra cứu:
- Tra cứu theo năm bất kỳ thì chọn năm tra cứu phía trên cùng (áp dụng kể cả việc tìm kiếm).
- Để xem toàn bộ giá đất tại 1 Huyện/Tx/Tp, chọn Huyện/Tx/Tp tương ứng, sau đó bấm nút [Xem]
- Để xem giá đất tại 1 đường thuộc 1 Huyện/Tx/Tp, chọn Huyện/Tx/Tp, sau đó chọn tên đường tương ứng, sau đó bấm nút [Xem]
Tìm kiếm :
- Để xem giá đất tại 1 đường bất kỳ, chọn năm và Huyện, TP, TX rồi nhập vào ô [Tên đường] , sau đó bấm nút [Xem]
- Tìm kiếm theo mức giá: Chọn năm và Huyện, TP, TX sau đó Nhập mức giá, bấm nút [Xem]
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (84-280) 3855 636 * FAX: (84-280) 3752 200 .
Trụ sở : 132 Hoàng Văn Thụ - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên