BĐ Giải thửa và BĐ Địa chính   BĐ Hiện trạng sử dụng đất
Bản đồ hành chính Bản đồ địa hình và Thổ nhưỡng màu
Lĩnh vực tài nguyên nước BĐ Quy hoạch sử dụng đất
Hồ sơ lĩnh vực Môi trường Hồ sơ Số liệu điều tra về giá đất-bảng giá đất
Hồ sơ Quản lý hoạt động đo đạc bản đồ Hồ sơ Giải quyết trang chấp, khiếu nại,
tố cáo,xử phạt vi phạm hành chính
   
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÁI NGUYÊN
Điện thoại: (84-280) 3855 636 * FAX: (84-280) 3752 200 .
Trụ sở : 132 Hoàng Văn Thụ - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên